Wtorek 02.03.2021

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zgodnie z przedłużeniem dotychczasowych zasad bezpieczeństwa do 14 marca br, forma prowadzenia zajęć pozostaje w kształcie obowiązującym po przerwie feryjnej, zgodnie z procedurą z dn.18.01.2021

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Do końca lutego br. przedłuża się okres realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych zgodnie z procedurą funkcjonowania szkoły z dn. 18 stycznia br.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Od dnia 01.02.2021r. do dnia 14.02.2021r. przedłuża się okres realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych zgodnie z procedurą funkcjonowania szkoły z dn. 18 stycznia br.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Procedury_funkcjonowania_szkoly_Covid19_

od_18.01.2021.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Komunikat w sprawie form prowadzenia zajęc w dniach 18-31 stycznia br.

Komunikat__Dyrektora_z_dn._15.01.2021.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2020/2021, zmianie uległy dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Są to 21 i 22 grudnia br.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z dniem dzisiejszym tj. 30 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ferie zimowe trwać bedą od 4 do 17 stycznia 2021 r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W związku z rozporządzeniem MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                

przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zarzadzenie_Dyrektora_

z_dn._24.10.2020.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Procedury

_funkcjonowania_szkoly_Covid19_

od_19.10.2020.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZEBRANIE_RODZICOW.doc

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Procedury_funkcjonowania_szkoly_-_Covid19.docx

 

 

e-dziennik

MobiReg

 

liczba odwiedzin: 658831

TERMOMODERNIZACJA

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków MKDIN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2018 przeprowadzono w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

O projekcie - MKiDN

O projekcie - CEA

Aktualności

Kontakt

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku
    84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 35

  • tel./ fax. 59/ 86-22-394

Galeria zdjęć