Piątek 06.08.2021

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Kalina Stawska z klasy trąbki p. Mirosława Pawlaka otrzymała III miejsce na  VI Międzynarodowym Konkursie Trąbkowym Mały trębacz      w Trąbkach Wielkich. Serdecznie gratulujemy!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zakonczenie_roku_szkolnego(1).docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Paulina Łętowska z klasy wiolonczeli p. Kamili Pietrzak otrzymała II miejsce na  Ogólnopolskim Konkursie Co młodym w duszy gra w Rudzie Śląskiej. Serdecznie gratulujemy!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Zofia Korzistka z klasy fletu p. Anny Nawrott otrzymała wyróżnienie na                    III Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych w Lublinie. Serdecznie gratulujemy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Zofia Korzistka z klasy fletu p. Anny Nawrott otrzymała wyróżnienie na Konkursie Fletowym Fleciki na start w Koszalinie. Serdecznie gratulujemy!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Tymon Białaszewski z klasy fortepianu p. Patrycjusza Lorka otrzymał wyróżnienie w IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Młodzi wirtuozi im. Carla Czernego w Zamościu. Serdecznie gratulujemy wspanialego sukcesu!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z radościa informujemy, że uczennica naszej szkoły Natasza Lizińska z klasy fletu p. Anny Nawrott otrzymała wyróżnienie w IX Wiosennym Konkursie Fletowym w Gorzowie Wielkopolskim. Gratulujemy sukcesu!. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z radoścością informujemy, że uczennica naszej szkoły Paulina Łętowska z klasy wiolonczeli p. Kamili Pietrzak otrzymała wyróżnienie na  VII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonzelowo-Kontrabasowym w Kowalewie Pomorskim. Serdecznie gratulujemy!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UWAGA KANDYDACI

 

Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbedzie się dnia 18 czerwca 2021 r. od godz. 15.00

Badanie przebiegać będzie wg ustalonego harmonogramu, który będzie dostępny w sekretariacie szkoły.

 

W związku z powyższym ZAPRASZAMY do udziału

w zajęciach przygotowawczych,

które odbędą sie dnia 16 czerwca 2021 r.

 

I grupa (7-10 lat) godz. 16.45-17.15  sala nr 12

 

II grupa (11-16 lat) godz. 17.30-18.00 sala nr 12

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Gustaw Klein   z klasy fletu p. Anny Nawrott, otrzymał I nagrodę

w Międzynarodowym Konkursie Internetowym

"Fanfares of Lviv Quarantine 2021" we Lwowie.

Serdecznie gratulujemy wspaniałego sukcesu!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 r.

wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W związku z licznymi zapytaniami informuję, że

w roku szkolnym 2020/2021 egzaminy promocyjne (końcowe) nie będą przeprowadzane, a ocenę, analogicznie do rozwiązania przyjętego w ubiegłym roku szkolnym, wystawi nauczyciel danego przedmiotu.

Kwestię tę reguluje § 11bc rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                             Dyrektor szkoły

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Procedura_funkcjonowania_szkoly_

od_17.05.2021.docx

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Od dnia 26 kwietnia br.  

forma prowadzenia zajęć pozostaje w kształcie obowiązującym po przerwie feryjnej, zgodnie z procedurą z dn.18.01.2021

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wnioski o przyjęcie do szkoły

(link do pobrania poniżej plakatu) można składać drogą mailową:  psmlebork@o2.pl do 31 maja br.

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju podpisane     i zeskanowane wnioski będą przyjmowane bez zaświadczeń lekarskich, które należy dostarczyć           w późniejszym terminie, jednak nie później niż            do dnia 11 czerwca br.

Badanie przydatności odbędzie się 18 czerwca br.

Szkoła zastrzega możliwość zmiany podanych terminów.

 

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDATA.doc

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: 

https://drive.google.com/file/

d/1UU2mVvWfDSr3swcGFrPVF3J8R2NH1Iea/view

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PODZIĘKOWANIE

 Można odejść na zawsze, by stale być blisko                                                                                                                                                      ks. Jan Twardowski                                  

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu śp. Stanisława. Dziękujemy Dyrekcji PSM I st. im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku za wzruszające i pięknie słowa, koleżankom i kolegom z pracy oraz uczniom, którzy swoim talentem muzycznym uświetnili ostatnią drogę i ceremonię pogrzebową naszego kochanego Taty, Dziadka i Męża. Za okazane wsparcie, współczucie i wielkie serce: dziękujemy.

Rodzina śp. Stanisława Ząbek.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Informujemy, iż w związku z drastycznym wzrostem zachorowań ulegają zmianie zasady pracy szkoły.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 18 marca br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

od 22 marca do 11 kwietnia br. wracamy do pracy zdalnej

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W dniach 15-28 marca br.  

forma prowadzenia zajęć pozostaje w kształcie obowiązującym po przerwie feryjnej, zgodnie z procedurą z dn.18.01.2021

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

„ Nie umarł ten, kto pozostaje w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego kolegi, wieloletniego nauczyciela klasy kontrabasu

śp. Stanisława ZĄBKA

Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom

składamy wyrazy współczucia.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zgodnie z przedłużeniem dotychczasowych zasad bezpieczeństwa do 14 marca br, forma prowadzenia zajęć pozostaje w kształcie obowiązującym po przerwie feryjnej, zgodnie z procedurą z dn.18.01.2021

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Do końca lutego br. przedłuża się okres realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych zgodnie z procedurą funkcjonowania szkoły z dn. 18 stycznia br.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Od dnia 01.02.2021r. do dnia 14.02.2021r.

przedłuża się okres realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych zgodnie z procedurą funkcjonowania szkoły z dn. 18 stycznia br.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Procedury_funkcjonowania_szkoly_Covid19_

od_18.01.2021.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Komunikat w sprawie form prowadzenia zajęc w dniach 18-31 stycznia br.

Komunikat__Dyrektora_z_dn._15.01.2021.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2020/2021, zmianie uległy dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Są to 21 i 22 grudnia br.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z dniem dzisiejszym tj. 30 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ferie zimowe trwać bedą od 4 do 17 stycznia 2021 r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W związku z rozporządzeniem MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                

przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zarzadzenie_Dyrektora_

z_dn._24.10.2020.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Procedury

_funkcjonowania_szkoly_Covid19_

od_19.10.2020.docx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZEBRANIE_RODZICOW.doc

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Procedury_funkcjonowania_szkoly_-_Covid19.docx

 

e-dziennik

MobiReg

 

liczba odwiedzin: 684482

TERMOMODERNIZACJA

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków MKDIN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2018 przeprowadzono w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

O projekcie - MKiDN

O projekcie - CEA

Aktualności

Kontakt

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku
    84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 35

  • tel./ fax. 59/ 86-22-394

Galeria zdjęć