Pomorskie przesłuchania Regulamin Nasi laureaci

Konkurs dęciaków

Pomorskie przesłuchania

 

 

Od 1998 roku w szkole odbywa się impreza regionalna  -  Pomorskie Przesłuchania Klas Instrumentów Dętych. Autorem regulaminu i głównym organizatorem jest dyrektor szkoły. Jest to impreza obejmująca szkoły województwa pomorskiego.

W przesłuchaniach tych mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia oraz stopnia podstawowego.  Konkurs ma ogromne powodzenie. Uczniowie bardzo chętnie przygotowują program, choć jest to związane z dodatkową pracą dla nich samych i ich nauczycieli.

 

Cele imprezy to:

-  konfrontacja poziomu nauczania w klasach instrumentów dętych drewnianych,

-  konfrontacja poziomu nauczania w klasach instrumentów dętych blaszanych,

-  doskonalenie poziomu pedagogiki instrumentalnej,

-  wymiana doświadczeń i materiałów repertuarowych,

-  popularyzacja instrumentów dętych. 

 

Od samego początku współorganizatorem przesłuchań są władze miasta - dotacja finansowa, nagroda specjalna Burmistrza Miasta za najwyższą punktację. Ponadto szkoły biorące udział w przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa ufundowane przez Starostę lęborskiego.

Wd latach 2002-2008 impreza odbywała się w cyklu 2-letnim na przemian z Regionalnymi Przesłuchaniami CEA.  

W 2018 r. przyjęto imię profesora Szymona Pawłowskiego.

 

 

 

 

 Aktualności

Kontakt

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku
    84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 35

  • tel./ fax. 59/ 86-22-394

Galeria zdjęć